Spreekuur – Huisartsenpraktijk de Dolfijn – Middelburg
Header afbeelding
Krooneveldweg 10 4332 BL Middelburg Tel:0118 626 659 Spoed 0118 626 659 (toets 1)

Spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag is er een spreekuur op afspraak.

U kunt (bij voorkeur voor 10.00 uur) bellen om een afspraak te maken. Meestal kunt u dezelfde dag nog terecht. U helpt de assistente door de gesprekken zo kort mogelijk te houden.
Een consult is bedoeld voor één hulpvraag en duurt tien minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, vragen we u dringend om een dubbele afspraak te maken (20 minuten). Meer tijd reserveren voorkomt voor anderen onnodig lange wachttijden.
De assistente kan in verband met de planning van het spreekuur vragen naar de reden van uw bezoek aan de huisarts.
U kunt uw voorkeur voor één van de artsen aangeven bij de assistente.

U kunt ook een afspraak maken via onze website. Wij hebben een aantal spreekuur tijdseenheden per dag hiervoor gereserveerd. Mocht uw hulpvraag eerder aandacht nodig hebben dan de digitaal beschikbare plaatsen, neem dan contact op met de assistente om via de telefoon een afspraak te plannen.

Telefonisch spreekuur

Elke dag heeft de huisarts een telefonisch spreekuur. U kunt ‘s ochtends de assistente bellen om een telefonisch consult aan te vragen. Zij spreekt met u af wanneer de huisarts u kan terugbellen. In de praktijk blijkt het moeilijk hiervoor echt een vaste terugbel tijd te hanteren en zal de dokter tussen bepaalde tijdstippen contact met U leggen. Let op! De huisarts belt U anoniem terug, houdt hier rekening mee.

Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt het beste vroeg in de ochtend bellen om een huisbezoek aan te vragen. De visites worden zo veel mogelijk aan het begin van de middag afgelegd. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het – indien mogelijk – altijd beter om naar de praktijk te komen.

Uitslagen

Voor bloeduitslagen, rontgen of ander onderzoek moet u zelf naar de praktijk bellen. U kunt de praktijk hiervoor de gehele dag bellen. Wanneer U 16 jaar of ouder bent, dient U zelf te bellen voor de uitslag.

Stikstof

Al jaren wordt er binnen de huisartsenpraktijk gewerkt met stikstof om wratten, goedaardige huidtumoren en voorstadia van huidkanker te behandelen. De behandeling vindt plaats door de huisarts of assistente, afhankelijk van de aard van de wrat of plek.

Voor “klassieke” hand- en voet wratten kan u, na telefonisch contact, bij de assistente terecht.

Gedurende de vakantieperiodes vragen wij u vooraf te bellen voor het behandelen van wratten zodat de assistente hierbij rekening kan houden met de planning. Voor andere plekjes is eerst een afspraak op het spreekuur van de huisarts nodig, om diagnose en juiste behandeling te bespreken.

Voor meer informatie over een behandeling met stikstof, kunt u de website van thuisarts.nl bekijken. https://www.thuisarts.nl/wratten/hoe-gaat-behandeling-van-wrat-met-stikstof-0

Assistente spreekuur

De doktersassistente is het eerste aanspreekpunt binnen de huisartsenpraktijk. Zij verrichten verscheidene taken binnen de praktijk.  Zij beantwoorden de telefoon, leggen afspraken voor het spreekuur vast, zorgen voor herha­alrecepten en doen een aantal medische verrichtingen en onderzoeken. Voor veel voorkomende aandoeningen geven zij telefonisch advies. Bij twijfel zullen zij altijd een van de huisartsen raadplegen.

De onderzoeken en medische handelingen die de assistente kan uitvoeren zijn:

  • Bloeddrukmeting
  • Onderzoek bloed op glucose
  • Urine onderzoek
  • Injecties
  • Oren uitspuiten
  • Wratten behandeling met vloeibare stikstof
  • Verbinden van wonden
  • Verwijderen van hechtingen
  • Electrocardiogram (“hartfilmpje”)
  • Holter

Spreekuur POH Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek begeleidt mensen met chronische aandoeningen als hypertensie, hart- en vaatziekten, diabetes, astma en COPD. Ook kunt u bij haar terecht voor informatie over en behandeling van stoppen met roken. U wordt in principe via de huisarts verwezen naar het spreekuur van de POH-S. Zij zorgt voor regelmatige controles en juiste passende voorlichting. Al deze behandelingen worden uitgevoerd in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Spreekuur POH Ouderenzorg

De praktijkondersteuner ouderenzorg ondersteunt de huisarts in de eerstelijns ouderenzorg. Tijdens het spreekuur van de praktijkondersteuner hoort zij graag hoe het met u gaat. Wanneer er iets niet goed gaat, kijkt zij samen met u naar het probleem om erger te voorkomen. Doel is om kwetsbare ouderen zolang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Al deze behandelingen worden uitgevoerd in samenwerking met en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. U wordt in principe via de huisarts bij de POH ouderenzorg onder de aandacht gebracht.

Spreekuur POH GGZ

De huisarts kan u verwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) wanneer u klachten van psychische of psychosociale aard heeft, bijvoorbeeld op gebied van werk, relaties of andere aspecten van uw leven. De focus ligt op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling. Zo nodig kan na overleg met de huisarts doorverwezen worden naar basis of specialistische GGZ.De praktijkondersteuner werkt in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk, en bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat.