In onze praktijk werken 3 huisartsen, 3 doktersassistenten en 4 praktijkondersteuners. De praktijk is in 1981 gevestigd door het echtpaar de Doelder, als opvolgers van vroegere huisartsen vd Rijst en mevrouw Pel. Sinds 2009 jaar is ook dokter Greeven in de praktijk werkzaam. D-D-Dokters staat dus voor meerdere afkortingen, vroeger voor De-Dokters-Doelder, tegenwoordig voor De-Dolfijn-Dokters of voor De-Drie-Dokters, maar er zijn nog meer mogelijkheden…

Gezamenlijk doen wij ons best om een antwoord te vinden op de vragen van mensen die onze praktijk bezoeken; daarbij gaan we uit van de allopatische geneeswijze.We bieden huisartsgeneeskundige hulp in de breedste zin, dus proberen we zoveel mogelijk aspecten aan de orde te laten komen.

Het huisartsenvak beoefenen wij als team, met toewijding en veel plezier.

In onze praktijk werken we met drie assistente’s, drie huisartsen en vier praktijkondersteuners, een  speciaal voor de begeleiding van chronische ziekten, een speciaal voor de ouderenzorg en twee voor de begeleiding bij psychische problemen. Daarnaast is er een dietiste beschikbaar.

De behandelingsmethode in onze praktijk is gestoeld op de beginselen van de allopatische geneeswijze, ons is handelen zoveel mogelijk evidence-based.